Address: 227 Aquarius Street corner Earth Street, GSIS Village, Matina, Davao City
Phone: (082) 285-0322
President: Salvador Feranil
Secretary-General: Rolando Pacanot
List of FDC Southern Mindanao Members (2012-2014)

LABOR (6)
 1. Alliance of Progressive Labor (APL)
 2. Bukluran ng Mangagawang Pilipino (BMP)
 3. Partido ng Mangagawa (PM)
 4. Labor Education and Research Network (LEARN)
 5. Public Sector Independent Labor Confederation (PS-LINK)
 6. Presidential Commission for the Urban Poor Employees Association (PEA-Min)

URBAN POOR (6)
 1. Our Lady of Lourdes Homeowners Association (OLLHOA)
 2. Bagong Pag-Asa Bunawan Association
 3. Madarels Village Homeowners Association (Madarels)
 4. St. John Urban Poor Housing Association
 5. Overview Neighbourhood Association Inc. (ONAI)
 6. Save Landless Urban Poor Association (SLUPA)

WOMEN (5)
 1. Damayan Women’s Association
 2. Dapsa Women’s Association
 3. Agdao Women’s Association
 4. Women’s Core
 5. Davao Women Working Association (DABAWENIA)

PEOPLE’S ORGANIZATIONS (3)
 1. Mindanao Youth Volunteer Society (MYVS)
 2. Katipunan ng Samahan ng Maralita sa Kanayunan (KASAMA-KA)
 3. Hugpong sa Organisadong Katawhan sa Davao Oriental (HUGPONG)

NETWORK (2)
 1. Katarungan
 2. Mindanao Coalition for Children’s Rights (MCCR)

NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS (5)
 1. Davao Provinces Rural Development Institute (DPRDI)
 2. Task Force Detainees of the Phils.-Mindanao (TFDP)
 3. Philippine Network of Rural Development Institutes (PhilNet)
 4. Builders for Rural Empowerment and human Rights Advocates Network Inc. (BRETHREN)
 5. GITIB Inc.

YOUTH (5)
 1. Mindanao Youth Volunteer Society (MYVS)
 2. Villa Del Poso Children’s Association
 3. Sanggilanan Youth Organization (SAYO)
 4. Purok 7-C Bunawan Youth Organization
 5. Partido ng Manggagawa - Kabataan

AGRICULTURAL (1)
 1. Menzi Agrarian Reform Beneficiaries Association (MARBA)

POLITICAL BLOCS (2)
 1. Kilusan Para sa Pambansang Demokrasya (KPD)
 2. Partido ng Manggagawa (PM)
 3. Sanlakas

INDIVIDUAL MEMBERS (5)
 1. Berayo, Harold
 2. Camacho, James Mark C.
 3. Cueto-Tapia, Malou
 4. Feranil, Salvador H.
 5. Pacanot, Rolando
 6. Tulawie, Mussah

FDC Chapters

chapters