Mariing tinutulan ng mga grupong Freedom from Debt Coalition (FDC) at Progresibong Alyansa ng Tagapagtangkilik ng Tubig sa Kamaynilaan (PATTAK) ang muling pagbebenta ng 84 porsyentong bahagi ng Maynilad na nasa kontrol na muli ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Sa isang piket sa harapan ng tanggapan ng MWSS, sinabi ni FDC vice president Francis Isaac na kailangang itigil ang Maynilad re-bidding sa dahilang ito ay “grossly disadvantageous” sa gobyerno at sa publiko dahil sasaluhin ng MWSS ang utang nito.

Ayon naman sa tagapagsalita ng PATTAK na si Jess Del Prado: “Malinaw na ilegal ang aksyon na gagawin ng MWSS sa isasagawang re-bidding ng Maynilad sapagkat ayon mismo sa isang memoramdum ng Commission on Audit, ang desisyon ng MWSS na sagipin ang bangkaroteng kompanya ng Maynilad sa pamamagitan ng pag-utang nito sa World Bank na nagkakahalaga ng $ 31 ay labag sa kanya mismong charter.”

Dagdag pa ni Del Prado: “Ang muling pamamahala ng serbisyo ng tubig sa Kamaynilaan ng pribadong kompanya ay hindi gumagarantiya ng isang magandang serbisyo at sistema ng distribusyon ng tubig. Kung matatandaan natin, mula nang isapribado ang serbisyo sa tubig ay ilang beses na nagtaas ang halaga nito. Ang presyo ng tubig ng Maynilad mula sa P4.96 kada metro kubiko noong 1997 ay bumulusok paitaas sa halagang P32.73 kada metro kubiko ngayon.”

Ayon pa sa grupo, sa pagpupursigi ng gobyerno na maisapribado ang serbisyo ng tubig ay malinaw na lumalabag ito sa karapatang-pantao sapagkat ipinagkakait nito ang karapatan ng mamamayan sa isang malinis, maayos, at abot-kayang serbisyo ng tubig.

“Ang tubig ay buhay. Walang sinuman ang maaaring mabuhay ng walang tubig. Bakit kailangang ipamahala ng gobyerno sa mga ganid na korporasyon ang serbisyo-publiko gaya ng tubig?” ani Del Prado.

“Ito ay umpisa pa lamang ng aming sunud-sunod na pagkilos upang ipakita sa kasalukuyang gobyerno ang aming pagtutol sa gagawing pagsasapribado at pagbebenta muli ng Maynilad sa mga dambuhalang kompanya ng tubig na walang hinangad kung hindi pagkakitaan ang serbisyo ng tubig dito sa bansa,” ayon pa kay Isaac.

“Magsasagawa din kami ng malawakang ‘signature campaign’ upang buklurin ang pagtutol ng mga knosyumer ng tubig laban sa maanomalyang proseso ng re-bidding na ito. Kasabay nito ay paglulunsad ng ‘sticker campaign’ at gawaing pag-aaral sa iba’t ibang komunidad ukol sa isyung ito”, pagtatapos ni Isaac.

Itinakda ng MWSS sa Oktubre 24 ang deadline upang makasumite ang apat ng pumasang bidder ng kanilang proposal. Ang pinakamababang tatanggaping bid ng MWSS ay $56.4 milyon o P3 bilyon. Samantala, ang mananalong bidder ay kailangang magbigay ng $30 milyon na performance bond.

Ang mga pumasa sa pre-qualification bid ay ang mga sumusunod: DM Consunji, Inc. at Metro Pacific Group; Manila Water Co., Inc.; Noonday Asset Management Asia Pte., Ltd ng Singapore; at, Karunakaran Ramchand ng India. -30-

FDC Chapters

chapters