Nakikiisaang Freedom from Debt Coalition (FDC), kasama ang libu-libong kasapi at ka-alyado mula sa hanay ng mga pangunahing sektor ng lipunan, sasambayanang Pilipino sa bukas-pusong pagbati at mainit na pagtanggap kay Santo Papa Francis at sa kanyang mensahe ng pagkalinga at malasakit lalo sa mga inaapi at nagdarahop.

asdasdasd

Maituturing bilang kakampi ng mga kilusan tungo sa makabuluhang pagbabago, sasimula pa lamang ng kanyang pag-upo bilang Santo Papa ay bukambibig na ni Pope Francis ang panawagang bigyan ng makatarungang solusyon ang lumalalang inekwalidad o hindi pagkakapantay-pantay ng kalagayan ng mga tao sa lipunan.At kapansin-pansin na ang panawagang ito ay naka-ugat sa kanyang kritisismo sa mga neoliberal na pamamaraang pang-ekonomiya na nagkakait ng hustisyang panlipunan.

Kalunus-lunos ang sinapit ng malawak na masa na pinangakuang mabibiyayaan ng sinasabing paglago ng ekonomiya bunsod ng mga neoliberal na polisyang pribatisasyon, deregulasyon at liberalisasyon. Ayon kay Pope Francis, sa kanyang sinulatna The Joy of the Gospel, ang kanyang unang Apostolic Exhortation, nawawalan ng halaga ang dignidad ng buhaysa ilalim ng kasalukuyang sistemang pang-ekonomiya dahil sa mapang-abuso nitong pagtrato sa mga tao bilang mga taga-konsumo o tagabili lamang ng produkto o serbisyo.

Kaya’t hinamon ng Santo Papa ang mga lider ng mga bansa at mga dalubhasa sa pinansya na suriin ang karahasang dulot ng kasalukuyang sistemang pang-ekonomiya na sumasamba sa salapi at pinaaandar ng tinaguriang “malayang kalakalan” na nagbigay-daan lamang sa walang humpay na pagtamasa ng tubo at pagpapalaki ng kapital ng mga malalaking korporasyon. Pinalalaganap din ng ganitong sistema ang malawakang korupsyon at pagtakas sa buwis lalo na ng mga kumpanyang multinational.

Kabilang ang Pilipinas sa mga biktima ng mapanlinlang na pamamaraang neoliberal na hanggang ngayon ay parang bulag na sinusunod ng gobyerno. Sunud-sunod na polisiya at proyekto ang ipinatupad na sahalip pakinabangan ng sambayanan ay nagdulot ng pagkasira ng kalikasan at gatasan ng mga tiwaling pulitiko at gahamang korporasyon.

Sa kasalukuyan ay tatlo sa bawat sampung pamilya ang nabubuhay pa rin sa kahirapan. Ang mga pampublikong serbisyong sumusuhay dapat sa buhay na may dignidad ay patuloy na ipinapaubaya ng gobyerno sa pagnenegosyo ng mga pribadong kapitalista na ang pangunahing layunin ay pagkamal ng limpak-limpak na kita.

Matatandaan na ang bulag na pagtalima ng sunud-sunod na administrasyon sa mga neoliberal na pamamaraang ito ay binigyang-daan ng pagkalugmok ng bansa sa mga pautang ng mga mapagpanggap na multilateral financial institution tulad ng International Monetary Fund, World Bank at Asian Development Bank kasama ang malalaking bansang nais kontrolin ang ekonomiya ng Pilipinas.

Mga pautang nasa halip gamitin sa pag-unlad ng bansa ay lalo lamang nagdiin sasambayanang Pilipino sa kahirapan.

Para sa FDC napatuloy na nag susulong ng laban para sa makabuluhang pagbabagong panlipunan, mahigpit nitong isinasama ang boses ng libu-libo nitong kasama mula sa iba’tibang sektor ng lipunan sa panawagan ng Santo Papa tungo sa malasakit para sa isa’t isa. Malasakit na hindi upang makakuha ng awa o tira-tira mula sa pinagpyestahan ng mganagkakait ng katarungan kundi malasakit tungo sa pagkakaisa upang kamtin ang hustisyang panlipunan at ekonomiyang magbabalik ng buhay na may dignidad. Para sa layuning ito, ang lahat ay inaanyayahan.

FDC Chapters

chapters