Bagamat ginulantang tayo sa biglang pagtaaas ng presyo ng pamasahe sa MRT at LRT nung ika-4 ng Enero, ngayon ay mas nakakagalit ang sunod-sunod na pagtaas nito, na inabot na ang halos 100% porsyento ang itinaas, mula sa 50% lamang nung pagpasok ng taon 2015. Kung dati-rati’y Php 12.50 ang pinakamalayong biyahe, ngayon ay Php 25.00 na. Ayon sa Department of Transportation and Communication (DOTC) , ang nasabing mga pampublikong transportasyon ang kailangang magtaas ng presyo para mapanatiling maayos at mahusayang operasyon nito. Subalit nitong mga nakaraang buwan, imbes na ginhawa, nakakagimbal ang takotna idinudulot nito para sa libo-libong mamamayang komyuter (na umaabot sa MRT sa 500,000 to 800,000 pasahero araw-araw ng MRT, at 500,000 ng LRT 1 at 250,000 ng LRT 2) ng pampublikong tren.

Ang pagtaas ng pasahe ng MRT/LRT na sinimulan nung ika-4 ng Enero,ay isang patunay na mas mahalaga ang kinikita ng pribadong kontratista, gaya ng Metrostar Express, ang TES Philippines Inc. (na subsidyo ng Mitsubishi Heavy Industry. Imbes na kaalwaan sa mga commuter, lalong pinapainit ang ating damdamin sa hindi makartarungang paniningil kapalit ay palpak na serbisyo ng Metro Star (private operators) at DOTC.

Read more ...

Ang Freedom from Debt Coalition (FDC) ay nagpapahayag ng mahigpit na pagkakaisa sa malawak na mamayang Bangsamoro at sambayang Pilipino upang kamtin ang matagal nang pinaglalaban ng ating mga kapatid sa Mindanao na pangmatagalang kapayapaan batay sa hustisya at katarungan, kaginhawaan at kaunlaran. Magaganap lamang ito kung mapagpasyang wakasan ang ilang-dekadang digmaan at armadong pakikibaka ng ating mga kapatid na Bangsamoro at mapasakamay nila ang kanilang matagal na pinaglalabang karapatan sa pagpapasya –sa-sarili (the right to self-determination) . Pormal na kinikilala at tinataguyod ng FDC bilang isang progresibong pambansang koalisyon para sa hustisyang pang-ekonomiya at sosyal, at laban sa neoliberalismo at kahirapan—ang sagradong karapatang ito, batay sa desisyon ng Kongreso ng FDC noong Mayo 2014.

Ang naganap na negosasyon at kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas (GPH) at ng Moro Islamic Liberation Fron (MILF) ay isang mapagpasyang hakbang tungo sa hangarin natin at ipinaglaban na isang makatarungang pangkapayapaan sa Mindanao, at sa hanay ng mga kapatid nating Bangsamoro. Ang Bangsamoro Basic Law (BBL) na nakasalang ngayon sa Konggreso at pinagbobotohan simula ngayong araw---ay ang panukalang batas na magbabalangkas ng pamamahala at pagpapasya ng Bangsamoro sa kanilang nasasakupan at pamayanan , batay sa mga mahahalagang kasunduang Comprehensive Peace Agreement (CAB) ng GPH at MILF. Ito ay naglalayong isabuhay ang karapatan ng Bangsamoro para sa Pagpapasya sa Sarili.

Read more ...

Kapitbisig sa kilusang manggagawa na nakikiisa ang Freedom from Debt Coalition (FDC) sa pagdiriwang ng Mayo 1, 2015—bilang Araw ng Paggawa. Ngayon ang araw ng uring anakpawis na patuloy na nagdurusa at lumalaban sa gitna ng patung-patong na pahirap dulot ng mga neo-liberal na polisiya at kontra-mahirap at kontra-mamamayang patakaran ng rehimeng Aquino. Sa pagpasok ng taong 2015, magkakasunod ang anunsyo ng mga pagtaas ng gastusin sa MRT-LRT, tubig at kuryente. Batay sa bagong datos ng National Statistics Office, patuloy ang pagbulusok ng mga presyo ng pagkain gaya ng bigas karne at gulay. Mismong ang National Food Authority rin ay nagbabala na muli pang tataas ang presyo ng bigas bunsod ng tagtuyot na nararanasan sa maraming probinsya at sa pagtaas ng presyo ng langis.

Lahat ng ito ay nagaganap sa kabila ng sagad-lupang pasahod sa manggagawa, patuloy na pagpiga sa iba’t ibang buwis at pasanin sa mahihirap, pagwaldas at pagkurakot sa pera ng bayan, tulad ng taunang pagbayad-utang kapalit ang pagpabaya sa mg pangunahing serbisyo at pangangailangan ng mamamayan. Lahat ng ito ay patuloy na pinapasan ng madla sa ilalim ng lantad-na at gasagas na “tuwid na daan” ng gobyernong ito.

Read more ...

FDC Chapters

chapters