“Trabaho, Tahanan, Edukasyon, Pagkain sa Bawat Mesa.” Ito ang tema ng State of the Nation Address ni Gloria noong 2001. Lahat patungkol sa gyera laban sa kahirapan - para sa mga batang Payatas na sina Jomar, Jason at Erwin.

Isa sa apat na komponent ng estratehiya ni Gloria para makamit ang mga layuning ito ay ang pangmatagalang istruktural na reporma sa sektor ng enerhiya (kabilang ang langis at kuryente) – para dumami ang investment na siyang lilikha ng maraming trabaho, at mapagaan ang pasang hirap ng masa sa harap ng mataas na presyo ng mga bilihin. Dala ni Gloria ang pangakong ito hanggang sa kanyang SONA ng 2005.

Sa 2003 SONA ni Gloria, binigyan niya ng sariling grado ang kanyang performance sa ipinangako niya noong 2001. Sabi niya ang 100kwh noong 2001 na nagkakahalaga ng P596 noong 2001 ay naging P423 na lang. Hindi rin daw tumaas ang pamasahe mula noon. Mula din daw ng siya’y maging Pangulo, nanatiling P8.50 ang halaga ng pangmasang sardinas, P11 ang mantikang lapad, P23 ang mantikang long neck, P28 ang puting asukal, P23 ang pula, P28 ang kondensada, P115 ang baboy, P90 ang manok at P160 ang baka.

Noon iyon. Paano na ngayon? Ang P5/kwh na presyo ng kuryente noong 2001, P9/kwh na ngayon! Ang dating P423 na presyo ng 100 kwh noong 2003, P900 na ngayong Mayo 2006! Ang P8.50 na sardinas noon, mahigit P11 na ngayon! Ang P115 na baboy noon, P140 na ngayon. Ang P5 pasahe noon, P7.50 na ngayon! Lahat ng presyo ng bilihin ay tumaas, kabaligtaran ng lahat ng pangako ni Gloria mula 2001 hanggang 2005!

Sa totoo lang, wala talagang intensyon si Gloria na ibaba ang presyo ng langis at kuryente. Napilitan lang siyang ibaba ang presyo ng kuryente dahil sa malakas na protesta natin laban sa PPA at sa P30-B iniutos na refund ng Korte Suprema sa Meralco. Ni wala siyang magawa para pigilin ang pagtaas ng presyo ng gasolina kundi’y gawin lang itong hulugan. Hindi pa nagkasya sa pagpapahirap sa masa, pinatawan pa ito ng 12% na VAT!

Dahil sa VAT, tumaas ng halos P3 kada litro ng produktong petrolyo at halos P1 naman kada kilowatthour sa kuryente. Noong March 2001, ang presyo ng diesel ay P18 lang, ngayon ito ay umaabot na sa P37 kada litro at posibleng madadagdagan pa ng P8 kada litro hanggang Setyembre.

Sa halip na madagdagan ang pangmatrikula ni Jomar, Jayson at Erwin, napunta lang ito sa itinaas na presyo ng mga bilihin. Sa halip pagkain na sa mesa, inagaw pa ito sa kanila ni Gloria dahil sa VAT. Sa halip na madagdagdagan na badyet sa pamilya, nabawasan pa ito dahil sa mga huwad na pangako at palpak na patakaran ni Gloria.

Ang mga ito ang dahilan kung bakit tuloy ang mga protesta ng masa sa kalsada. Si Gloria ang dahilan ng patuloy na paghihirap ng mamamayan. Makatwiran lamang na hilingin ng mamamayan ang pag-aalis ng VAT sa langis at kuryente. Mayorya ng masa ay naghihirap at nagugutom, kailangan nila ng kagyat na pagkalinga mula sa pamahalaan.

Alin lang sa dalawa ang pwedeng pagpilian ng mamayan sa ilalim ng ganitong sitwasyon: Ang patuloy na maghirap sa loob ng State of the Nation ng panloloko, katiwalian at represyon sa ilalim ni Gloria; o tumindig at lumaban para sa isang alternatibang kapalit ng kasalukuyang pamahalaan.

FDC Chapters

chapters