Sa paggunita ng Pandaigdigang Araw ng Tubig o World Water Day at Linggo ng Kwaresma, nagluluksa ang milyun-milyong konsyumer ng tubig sa Kamaynilaan at mga karatig-probinsya nito sa Bulacan, Cavite at Rizal. Patuloy ang pagdurusa ng mga mamamayan dahil sa kawalan ng sapat, malinis at abot-kayang serbisyo sa tubig at sanitasyon na lalong pinalalala ng polisiyang pribatisasyon ng pamahalaan.

Ang Progresibong Alyansa ng Tagapagtangkilik ng Tubig sa Kamaynilaan (PATTAK) ay mariing tumutuligsa sa kapalpakang dulot ng pribatisasyon ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS).

Glorya ang ipinangako sa pagsasapribado ng MWSS ngunit sa loob ng walong taong pamamalakad ng Maynilad at Manila Water, latigo, hagupit at kalbaryo ang dinanas ng taumbayan. Tulad ni Judas, ipinagkanulo ng gobyerno ang interes ng mga mamamayan sa kamay ng mga pariseong kumpanya ng tubig. Sa halip na mahusay na serbisyo sa tubig ang tiyakin ng gobyerno, ang pagkakamal ng malalaking tubo ng mga pribadong korporasyon ang inasikaso nito. Mahigit 500 posyento ang itinaas ng presyo ng tubig sa West Zone samantalang higit-kumulang 700 posyento naman sa East Zone. Dagdag pa rito ang napakalaking tubo ng Manila Water na umaabot sa 41%--na sobra-sobra sa 12% na limitasyong itinatakda ng ating batas.

Marami pa rin ang walang koneksyon sa tubig, hindi lang dahil sa kapabayaan ng dalawang kumpanya, kundi dahil na rin sa mahigit P5,000 singil sa connection fee. Ang mga mapapalad na nakabitan ng serbisyo sa tubig ay kasalukuyan namang nagtitiis at napupuyat dahil sa mahina at sala sa oras na suplay ng tubig. Noong 2003, mahigit 600 katao ang nagkasakit at pitong katao ang namatay sa cholera outbreak sa Tondo at Malabon. Samantala, noong Enero, tatlong barangay sa Pasay City ang naapektuhan ng typhoid, kung saan dalawang residente ang kumpirmadong patay.

Wakasan na ang pahirap sa mamamayan! Itigil na ang walang humpay na hagupit ng pribatisasyon ng serbisyo sa tubig!

Tubig ay serbisyo, hindi negosyo!
Tutulan ang pribatisasyon ng serbisyo sa tubig!

FDC Chapters

chapters