Sa gitna ng trahedya sa ULTRA at Leyte, unti-unting binubulaga ang ating bayan ng tunay na hugis ng kapabayaan ng gobyernong Arroyo sa pangangalaga sa kapakanan ng mamamayang Pilipino.  Mabilis ang administrasyon ni Gloria upang ituro ang kasalanan sa mga ilegal na magto-troso at ABS-CBN, ngunit sadyang makupad at tila wala nang pag-asang aminin nito ang kanyang kakulangan.  Lantad ang kahirapan. Lantad ang corruption at kasinungalingan. Lantad ang pananaig ng interes ng iilang mayayamang pamilya sa lipunan.

Ganito rin ang nangyayari sa sektor ng tubig: pabaya at taksil sa interes ng mamamayan si Gloria! Ang kanyang baluktot na polisiyang pang-ekonomiya ay ibuhos sa pambayad-utang ang pera ng bayan, bawasan ang pondo para sa serbisyong-panlipunan at isubasta sa mga ganid na pribadong korporasyon ang pamamahala sa mga kritikal na serbisyo, pangunahin ang sistema ng distribusyon ng tubig.

Sa Metro Manila lang, walang katapusang hirap ang dinaranas ng mga konsyumer sa tubig ng Maynilad at Manila Water habang nagpapasasa ang mga kumpanyang ito sa limpak-limpak na tubo at walang-patid na tulong-pinansyal mula kay Gloria.  Sa ilalim ng rehimen ng ilehitimong presidente mula 2001 ay pinayagang umakyat sa 400 porsyento ang itinaas ng presyo ng tubig sa West Zone (P32.93/metro-kubiko mula P6.58) samantalang halos 600 porsyento naman sa East Zone (P19.73/m3 mula P2.95).  Nang malugi ang Maynilad dahil sa kapalpakan nito ay iniligtas ito at binili ng gobyerno kasama ang pagpasan sa bilyun-bilyong pagkakautang sa mga bangko. Kamakailan naman ay nag-regalo si Gloria ng P650 milyon sa mga Ayala sa pamamagitan ng pagpapahaba ng “income tax holiday” ng korporasyon.

Kasama sa mga pahirap na ito ang dagdag na P1.75/m3 ng Manila Water at P4.75/m3 ng Maynilad dahil ipinapasalo sa konsyumer ang pambayad ng buwis ng mga korporasyong ito.  Pinayagan ito ni Gloria sa pamamagitan ng pagdedeklara na ahente lang ang dalawang kumpanya ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MW.SS).  Hindi raw hiwalay na “public utilities” ang mga ito gayong malinaw sa kanilang mga kontrata na sila ay may sariling pagpapatakbo ng kanilang negosyo.

Ang lahat ng ito ay nagaganap habang marami pa rin sa mga residente sa Metro Manila ang napipilitang magkumahog sa paghahanap ng mahigit P5,000 upang makapagpakabit ng koneksyon, upang madismaya lamang sa paghihintay sa hatinggabi ng de-oras na patak ng tubig.

At ibabaon na lamang ba sa limot ang mga napinsala ng maruming tubig sa Tondo at Malabon noong 2003 kung saan walo ang namatay at 823 katao ang nagkasakit? Hanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng katarungan ang sinapit ng mga biktima.

Marumi, mahal at mapanlinlang. Ito ang tunay na patubig ni GMA.  Panahon na upang wakasan ang walang kapatawarang kataksilan, kapabayaan at kasinungalingan ni Gloria!

Mula sa hanay ng mga konsyumer sa tubig, sa pamamagitan ng Progresibong Alyansa ng Tagatangkilik ng Tubig sa Kamaynilaan (PATTAK), kami ay nanawagang:

Igiit ang ating Batayang Karapatan sa Tubig!
Wakasan ang kahirapan,
wakasan ang rehimeng Gloria Macapagal-Arroyo!
Ibalik sa mamamayan ang kontrol at pangangasiwa sa serbisyo ng tubig!
Itayo ang Gobyernong Magsisilbi sa Interes ng mamamayan!

FDC Chapters

chapters